ANBI-status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van elke ANBI wordt verwacht dat zij een (financiele) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

Stichting Theater Stroud

Stichting Theater Stroud heeft een culturele ANBI, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied.

Naam instelling: Stichting Theater Stroud
RSIN nummer: 8209.69.564
Contactgegevens: administratie@theaterstroud.nl
Adres: Brinkstraat 91, 3881 BP Putten

Doelstellingen

Stichting Theater Stroud heeft ten doel:

  • een theater te zijn voor een breed publiek, liefhebbers van kwalitatief hoogstaande, culturele, experimentele, innovatieve, educatieve en/of traditionele uitvoeringen in Putten en omgeving;
  • een laagdrempelig podium te bieden in Putten aan theatermakers en andere podiumkunstenaars (professionals en amateurs).

Bestuur

Het bestuur van Stichting Theater Stroud is als volgt samengesteld:

Mevrouw A. van Schaik – voorzitter/programmeur
De heer E. Goris – penningmeester
De heer R. Koekkoek – secretaris
Mevrouw S. Beekman – bestuurslid
Mevrouw D. Blok – bestuurslid
Mevrouw J. van Eijden – bestuurslid
Mevrouw M. Klijnkramer – bestuurslid
Mevrouw N. van Nieff – bestuurslid

De bestuurders zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd.

Donatie

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer: NL23 RABO 0150 0748 40 ten name van Stichting Theater Stroud, onder vermelding van DONATIE.

Particulieren

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25%. Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent, vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar penningmeester@theaterstroud.nl.

Voorbeeld:
Gift € 200 – 25% verhoging € 50 – aftrekbaar € 250.

  • Belastingvoordeel als u in de middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. Uw gift van € 200 kost u dus € 95.
  • Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. Uw gift van € 200 kost u dus € 70.

Bedrijven

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld:
Gift: € 3.000 – 50% verhoging € 1.500 – Aftrekbaar € 4.500. Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel € 1.125. De gift van € 3.000 kost dus € 1.875.

Beleidsplan

Beleidsplan

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022