Voorwaarden ‘Vriend van Theater Stroud’

Lidmaatschap

  • Vrienden van Theater Stroud kunnen profiteren van diverse voordelen. Deze worden toegelicht op de speciale Vriendenpagina op onze website.
  • Je kunt uitsluitend Vriend van Theater Stroud worden door een machtiging voor een automatische incasso af te geven. Op de Vriendenpagina vind je een digitaal aanmeldformulier. Met het aanvinken van ‘Ja, ik accepteer de voorwaarden en machtig Theater Stroud jaarlijks in augustus €15,- van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven’ op dit formulier geef je deze machtiging af.
  • Voor seizoen 2024-2025 kost het lidmaatschap €15,-.
  • Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks in augustus automatisch afgeschreven. Meld je je na augustus aan als vriend, dan volgt een betaallink voor het lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap, inclusief alle bijkomende voordelen, is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
  • Theater Stroud behoudt zich het recht voor om jaarlijks het bedrag van het lidmaatschap aan te passen. Vrienden worden hiervan vóór 1 april op de hoogte gesteld.
  • Het lidmaatschap is doorlopend en geldt tot schriftelijke wederopzegging en met ingang van het nieuwe theaterseizoen. Opzeggen kan tot 1 mei. Je opzegging kan je schriftelijk sturen naar Theater Stroud, t.a.v. Administratie, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten, of per e-mail naar administratie@theaterstroud.nl.

Vriendenvoordelen

  • Vrienden hebben recht op de voordelen die het lidmaatschap biedt. Op de Vriendenpagina van onze website worden deze voordelen uitgelegd.
  • Theater Stroud behoudt zich het recht voor om jaarlijks de voordelen aan te passen. Vrienden worden hiervan vóór 1 april op de hoogte gesteld.
  • Speciale acties en aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.